Karta av kartor/A map out of maps (scroll down for english)


En karta gjord av kartor har jag gjort och den hänger över min säng. I den finns platserna jag älskar och platserna jag drömmer om, blandade. Plus att hela kreationen påminner om Dinotopia-ön.

Det finns en sida av mig som blir väldigt glad av kartor och som väldigt gärna läser kartan när vi åker bil på okända platser. I kombination med den sidan av mig som tycker det är kul att initiera vilse-äventyr blir jag både en vandrande katastrof och ett levande Prozac för körkortsinnehavaren, lite beroende på hur man ser det.


Historien bakom kartan-av-kartor: När jag var på loppis köpte jag gamla kartböcker (atlasar? atlaser? atlass?). Sen klippte jag sönder dem och nålade upp på väggen. Och här kan jag säga att jag har hittat det eventuellt enda  positiva med att ha strukturtapet: det är extremt enkelt att nåla fast grejer på en strukturtapet, om man vinklar nålen liksom snett nedåt. Bra grej.

Gör en Karta av kartor:
1. Ta ett gäng kartböcker och leta upp platser du tycker om, eller vill åka till, eller som har roliga namn eller...ja, du fattar, nåt kul eller snyggt.
2. Klipp ut dina utvalda platser snyggt och lägg dem åt sidan.
3. Planera hur din karta ska se ut. De flesta platser jag gillade visade sig ligga vid havet så en ö passade bra att göra med mina bitar. Rita en liten skiss.
4. Klipp ut trianglar i olika storlekar som kan sitta mellan och binda ihop dina favoritplatser: hav och land i olika toner som passar med finbitarna.
5. Nåla fast bilderna på väggen. Sätt dem omlott och snåla(r) inte med nålar. (humor).
6. När du är nöjd med kollaget så tar du en brytbladskniv och jämnar till kanterna, skär bort kanter som sticker ut och ge ditt verk en jämn ytterkant. Och ta det lugnt så du inte snittar tapeten medan du håller på.
7. Fyll i den nya kartans konturer med svart tuschpenna så de blir tydligare.
8. Klar! Götta dig! Ta en öl!
English
A map made out of maps is what I've done and it's hanging over my bed. It's a mix of places I've been and loved and places I dream of going. Plus the whole thing is slightly reminiscent of the Dinotopia island.

There's a side of me that's really into maps, that makes me want to read the map when we're driving in unknown places. In combination with the part of me that enjoys initiating impromptu let's-get-lost adventures I'm either a wandering disaster or a living Prozac for the driver, depending on how you see it.

The history of Map out of maps: I went to a flea market and picked up a few old atlases (atli?). Then I cut up the maps and pinned them to my wall. In the process I found the only positive thing about having structural wallpaper: it's really easy to pin things onto them if you tilt the pin downwards. Awesome.

Make a Map out of maps: 
1. Grab a couple of maps and find places you like, want to visit, that have funny names or...you get it, something fun or pretty. 
2. Cut out your selected places neatly (well, try) and set them aside. 
3. Make a plan for your map. Almost all my fav places had ocean near them so an island was a good shape for me. 
4. Cut out triangles in different sizes to put between your fav pieces, that'll bind them together: land and ocean in differend shades that go with the pretty pieces.
5. Pin the pictures to the wall. Let them overlap and use lots of pins. 
6. When you're happy with your collage use an X-acto knife to even out the edges and give your piece a nice contour. And take it easy, you don't want to accidently slice your wallpaper in the process.
7. Use a black marker pen to fill in the contours of the new map to make them more clear and visible. 
8. Done! Rejoice! Have a beer!

Kartor och böcker/Maps and books (scroll down for english)

På dagarna skriver jag uppsats. Det kommer jag att göra i ungefär två månader till. När man skriver uppsats så ska man hela tiden presentera vart man är i processen och redovisa hur det går för en. En liten sådan redovisning tänkte jag hålla här idag. Ett studiebesök i processen.

De två saker som är utgångspunkten i min process: kartor och böcker. Efter att ha köpt kartböcker på en loppis är jag ett med kartorna. De dyker upp över allt i mitt huvud.
Böcker är också viktiga. Inte bara för att jag läser mycket böcker på dagarna, utan för att jag vill göra grejer med dem. Klippa i, klistra i. Göra om, vända upp och ned, se vad det kan bli. Kartor, böcker, sax, klister, nålar, lite färg, lite tyg kanske och lite tid.

Projektredovisning ett: Jag arbetar på ett stort kollage på väggen ovanför min säng skapat av olika isärklippta kartor. Det är inte riktigt färdigt än men jag älskar det och kommer visa bilder så snart det är anständigt och redo att ta emot besökare.
Projektredovisning två: I veckan var jag på ett bibliotek jag inte varit på förut och de hade en vagn med utgallrade böcker till försäljning. Köpte en med ett fint omslag och i morse skar jag loss omslaget från själva bokinnehållet. Varför? Jo, för att jag kom över en instruktion till hur man kan klistra fast egna boksidor i gamla bokomslag.... Jag har lite foton som jag skulle vilja sätta in i ett album eller liknande men tycker att köpealbum = tråkiga.

Göra sjäv, däremot = guld. Återanvända gamla material? Nu snackar vi! Klister och saxar också? Skojar du? Jag har smält och blivit en liten blöt fläck på golvet. Återkommer när jag blivit människa igen.

I spend my days working on my BA thesis (Is that the right word? Maybe it's an essay?). It's what I'll be doing every day for the next two months. When we're writing a thesis/essay we do regular presentations of how our process is going, we have group meetings and read each others' drafts. Today I'm hosting a mid-process presentation just like that, but for you, presenting my current creative undertakings. 

The two starting points for these projects are maps and books. Since I bought old atlases (which is totally a word) at a flea market they keep appering in my head. Books are important too. Not just because I read a lot of them in my everyday work, but because I can make stuff from them. Cut 'em up and glue 'em together. Recreate, turn upside down, see what happens. Maps, books, scissors, glue, pins, paint, fabric and a bit of time.

Proejct one: I'm working on a big collage on the wall over my bed created by cut up maps. It's not finished yet but I'm already in love with it and will share pictures as soon as it's decent and ready to take visitors.

Project two: This week I went to an old library I've never been to before and the had a small cart with sorted out books for sale. I bought one with a cool cover and this morning I cut out the book-content-part from the cover. Why? Well, I found an instruction for how to glue your own pages into an old book cover... I have a couple of photos I'd like to put in some kind of album and think bought albums = boring. 

Doing it myself, on the other hand = gold. Reusign old materials? Now we're talking! Glue and scissors too? Are you kidding? I just melted and turned into a small wet spot on the ground. I'll get back to you when I've returned to human form.

Kreativitetsmaskin/ Creativity Machine (scroll down for english)


När jag var liten gick jag i teater varje vecka. Då och då gjorde vi en lek som hette Tidningsteater. Den gick ut på att vi fick en tidningsrubrik av vår ledare och sedan hade vi några minuter på oss att göra en gestaltning av den rubriken och historien bakom. Och kom ihåg, upprepade hon alltid, att den måste ha en början, en mitten och ett slut. Då är det en berättelse.

Min kompis Elinor berättade om hur hon och en annan kompis, Magdalena, hade skapat rörelseimprovistioner mad hjälp av lappar med olika ord på: upp, snabbt, hoppa, cirkel. De läste upp dem för varandra och gjorde på så sätt koreografi. Så att hjärnan stannar upp och kroppen kan skapa ifred.

Eftersom jag nyligen plockat upp penslar och färger och börjat måla efter många år utan så kände jag att jag behöver ett bra sätt att öppna min fantasi - det värsta jag vet är när lusten att skapa mörkas av tanken på att hitta den "perfekta idén" eller "rätt inspiration" när jag sätter mig ned för att skapa en bild. Min lösning är en Kreativitetsmaskin. Den består av tre burkar fyllda med lappar med förslag på situationer, yrken och platser. När jag vill skapa något så drar jag en lapp ur varje burk och gör vad som står på lapparna. Spion + Paris + Rån? Bagare + Landsväg + Ett första möte? Trädgårdsmästare + En utomhusfest + 50-årsjubileum?

Helt plötsligt är möjligheterna oändliga. Jag ser bilder framför mig som jag kan måla, men också plagg som karaktärerna har på sig, kanske en färgkombination dyker upp i en bild, ett ansiktsuttryck? Och det är bara sådant som går att måla. Tänk att använda den till att skapa kläder, väskor, inredning? Helt plötsligt är allt möjligt! Kreativitetsmaskien tar ansvar, hjärnan kan vila, du kan skapa.

För att göra en kreativitetsmaskin behövs egentligen bara ett antal behållare och lappar med ord på. Jag skrev Situationer, Yrken och Platser men det finns oändliga möjligheter - redan nu tänker jag på att lägga till Tider, Färger, Känslor. Ta sådant som väcker din fantasi, vad det än är. Mina behållare är gjorda av konservburkar. Superenkelt. 1. Ta bort hela locket på en tom burk och diska den ORDENTLIGT. 2. Använd en tång för att pressa ned den vassa kanten som blir kvar efter locket på insidan 3. Klipp ut fina bilder ur tidningar, mina är från Bust 4. Klistra fast dem med Decoupagelim. Jag föreslår att limma en liten bit i taget eftersom det torkar väldigt fort. 5. Klistra fast ettiketter, jag gjorde pratbubblor, där det står vad som finns i burken. 6. Låt allt torka (på riktigt) 7. Fortsätt dekorera burkarna om du vill. Jag använde mönstrad tejp och svart tuschpenna. 8. Måla insidan av burkarna om du har lust. Jag målade två lager med min kära guldfärg. 9. Fyll varje burk med ihopvikta lappar med förslag. 10. Klar! Så, gå och skapa konst!

When I was a kid I went to theatre group every week. Sometimes we played a game called Newspaper Theater - our leader gave us a headline from a newspaper and we had a few minutes to create a story around it. The important thing, the leader noted, was to find a beginning, a middle and an ending. 
Two friends of mine recently created coreography using notes with words on them: up, down, circle, jump. They called out words to one another and danced them. When their brains rested their bodies could create freely. 

Since I took up painting again recently, I've felt a need to create a technique to get past that horrible search for the "perfect idea" or "exact inspiration" when I sit down to make a picture. Enter Creativity Machine. It's great for warm-up or just to fight rules, thinking outside your own "box" and just letting your perfectionist brain relax a bit. This is absolutley not about creating "good" results, but a way to let your fantasy run free.

The concept is simple: three cans filled with notes categorised as Situations, Professions and Places. I already have ideas for further categories: Colours, Emotions, Times... Pull one not from each jar and Voilà! you have something amazing to create from: Gardener + Outdoor party + 50th anniversary?  Spy + Paris + Robbery? Baker + Country road + A first meeting? Endless possibility! This just makes fantasy run free, because there's no need for your brain to feel responsible for creating "good content" - Creativity Machine already took care of that for you! And remember this isn't just for painting - I get ideas for clothing (what can the characters wear?), decor (the surroundigs and atmosphere), colour combinations, and on and on..

All you need, really, is a couple of containers and notes with suggestions on them. But to make my repurposed tin cans, here's what you do: 1. Take an empty tin can, remove the lid completley and clean it out PROPERLY 2. Use a pair of tongs to press down the sharp edge left from the lid on the inside 3. Cut out pretty pictures from magazines. Mine are from Bust. 4. Attach them to your (dry) can using decoupage glue or Mod Podge. I suggest gluing bit at a time, because the glue dries up pretty quickly. 5. Add lables. I made speaking bubbles from regular paper 6. Let it all dry (yes, completley). 7. Keep decoratig your cans. I used black marker pen and patterned tape. 8. Paint the inside if you want. I used golden craft paint. 9. Fill each can with notes with suggestions on them. 10. Done! Now go create some art!

Vårens Väska/ A bag for Spring (scroll down for english)


Flera gånger i veckan åker jag tåg från en station som heter Triangeln. Den är stor och futuristisk och påminner lite om glaspyramiden ovanpå Louvren. Ibland känns det som den enda vägen jag cyklar i Malmö är mellan min port och Triangeln. Så är det naturligtvis inte, men på den vägen har jag mina faoritknyckar. Jag vet precis vart jag vill snedda och vart jag ska luta mig för att hamna snyggt i kurvan runt rondellen.

Jag tänker att jag ska förgylla den cykelvägen med Vårens Väska. Den här:

Med trianglar på. Triangeln - trianglar. Humor!

Och för att jag var inspirerad av den här tavlan. Och för att jag har en flaska med lim som gör att man kan klistra fast grejer på andra grejer (decoupagelim)(löjligt namn, löjligt kul). Och en stor flaska med guldfärg.

Såhär enkelt är det att göra Vårens väska: 1. Köp väska på second-handen 2. Klipp ut tygbitar 3. Klistra fast tygbitar.4. Måla med guldfärg. Eller annan färg. 5. Vänta tills allt torkat och måla över allt med ett lager lim till. 6. Vänta igen (astråkigt) - Vårens Väska är klar!

I take a train from a station called "the Triangle" several days a week. To get to the station I ride my (neon green) bike and sometimes I feel like that's the only part of my city that I see. Back and forth from the station. So this spring I'm going to put a gold lining to that little bike ride to the Triangle station with a - ta da! - triangle bag! 


This was also inspired from my stong desire to glue things onto other things, my huge bottle of golden craft paint and this piece of DIY art.

Super simple to make: 1. Find cheap, unloved bag in thrift/2nd hand store 2. Cut out pieces of cotton fabric with pretty patterns 3. Glue the pieces to your bag using decoupage glue (or Mod Podge) 4. Paint patterns or fill in blanks with gold craft paint, or any other colour you adore 5. When dry, paint another layer of glue on top of it all and wait (zzzzz...) until all dry 6. Woho! Your bag for spring is done!

Leverans från Kina

Det ringde på dörren en dag. Där stod brevbäraren med ett paket.

Jag har inte varit med om det förut, att brevbäraren ringer på och ger mig paketet i handen. Tänk om det var så varje dag, att man fick säga hej till brevbäraren. Eller ännu bättre: att brevbäraren inte hade så mycket press på sig att hinna, skynda, hinna och hade möjlighet att ta det lite lugnt och säga hej och ge paket.

Paketet jag fick kom från Kina, Hong Kong närmare bestämt. Vad som fanns i paketet?

Instax-film! Fick ett paket från Sverige också, med utgången Lomo-film. Eftersom jag läst att Lomo-film redan från början är något slags utgången lågkvalitetsfilm så hoppas jag att en extra utgången rulle ska ge fina färgeffekter. Har laddat min gamla Olympus som jag inte fotat med på flera år och det ska bli jättekul att fota analogt igen. Ska peta in den andra Lomo-rullen i min Holga tänker jag. 135-film i mellanformatskamera ger jättefina resultat, speciellt om man skannar filmen på så sätt kan jobba med de håliga kanterna också. Kanske hamnar du på en bild?

Dinosaur

Mina dinosaurier har flyttat in i pelargonen. Det är sånt som händer på våren.

Och för att förtydliga: det som ser ut som en fjäril är med absolut säkerhet till 100% en dinosaur. Eller kanske en mutant. Den har spindelben på undersidan. Läskigt. Men nu visar den sig från sin söta sida.