Karta av kartor/A map out of maps (scroll down for english)


En karta gjord av kartor har jag gjort och den hänger över min säng. I den finns platserna jag älskar och platserna jag drömmer om, blandade. Plus att hela kreationen påminner om Dinotopia-ön.

Det finns en sida av mig som blir väldigt glad av kartor och som väldigt gärna läser kartan när vi åker bil på okända platser. I kombination med den sidan av mig som tycker det är kul att initiera vilse-äventyr blir jag både en vandrande katastrof och ett levande Prozac för körkortsinnehavaren, lite beroende på hur man ser det.


Historien bakom kartan-av-kartor: När jag var på loppis köpte jag gamla kartböcker (atlasar? atlaser? atlass?). Sen klippte jag sönder dem och nålade upp på väggen. Och här kan jag säga att jag har hittat det eventuellt enda  positiva med att ha strukturtapet: det är extremt enkelt att nåla fast grejer på en strukturtapet, om man vinklar nålen liksom snett nedåt. Bra grej.

Gör en Karta av kartor:
1. Ta ett gäng kartböcker och leta upp platser du tycker om, eller vill åka till, eller som har roliga namn eller...ja, du fattar, nåt kul eller snyggt.
2. Klipp ut dina utvalda platser snyggt och lägg dem åt sidan.
3. Planera hur din karta ska se ut. De flesta platser jag gillade visade sig ligga vid havet så en ö passade bra att göra med mina bitar. Rita en liten skiss.
4. Klipp ut trianglar i olika storlekar som kan sitta mellan och binda ihop dina favoritplatser: hav och land i olika toner som passar med finbitarna.
5. Nåla fast bilderna på väggen. Sätt dem omlott och snåla(r) inte med nålar. (humor).
6. När du är nöjd med kollaget så tar du en brytbladskniv och jämnar till kanterna, skär bort kanter som sticker ut och ge ditt verk en jämn ytterkant. Och ta det lugnt så du inte snittar tapeten medan du håller på.
7. Fyll i den nya kartans konturer med svart tuschpenna så de blir tydligare.
8. Klar! Götta dig! Ta en öl!
English
A map made out of maps is what I've done and it's hanging over my bed. It's a mix of places I've been and loved and places I dream of going. Plus the whole thing is slightly reminiscent of the Dinotopia island.

There's a side of me that's really into maps, that makes me want to read the map when we're driving in unknown places. In combination with the part of me that enjoys initiating impromptu let's-get-lost adventures I'm either a wandering disaster or a living Prozac for the driver, depending on how you see it.

The history of Map out of maps: I went to a flea market and picked up a few old atlases (atli?). Then I cut up the maps and pinned them to my wall. In the process I found the only positive thing about having structural wallpaper: it's really easy to pin things onto them if you tilt the pin downwards. Awesome.

Make a Map out of maps: 
1. Grab a couple of maps and find places you like, want to visit, that have funny names or...you get it, something fun or pretty. 
2. Cut out your selected places neatly (well, try) and set them aside. 
3. Make a plan for your map. Almost all my fav places had ocean near them so an island was a good shape for me. 
4. Cut out triangles in different sizes to put between your fav pieces, that'll bind them together: land and ocean in differend shades that go with the pretty pieces.
5. Pin the pictures to the wall. Let them overlap and use lots of pins. 
6. When you're happy with your collage use an X-acto knife to even out the edges and give your piece a nice contour. And take it easy, you don't want to accidently slice your wallpaper in the process.
7. Use a black marker pen to fill in the contours of the new map to make them more clear and visible. 
8. Done! Rejoice! Have a beer!