Om mig/ About me

Hej
Hej! Det är jag som är Rebecka. Jag bor i Malmö, tycker om att titta på Nigella, cykla, dricka te med mjölk och framför allt göra kreativa grejer - helst med mycket klister och tejp.

Under mitt liv har jag jobbat med väldigt många olika tekniker, allt från papier mâché till garn till pärlor och paljetter till oljefärg. Det viktiga är att det är roligt och enkelt. Jag tycker att det är viktigt att prova nya material, stilar och tekniker för att hela tiden utvecklas och hitta nya sätt att uttrycka sig. Det viktiga är INTE att göra rätt, att göra bra, att vara perfekt eller klippa rakt. Speciellt inte att klippa rakt. Här klipper vi snett och tejpar ihop. Helt okej - mycket roligare.

Undrar du något mer får du gärna skicka ett mail till
rebecka (a) bataljonen (punkt) nu
Hi! I'm Rebecka. I live in Malmö (Sweden), I like to watch Nigella, ride my bike, drink milky tea and do creative things - preferably involving lots of glue and tape.

In my life I've worked in lots of different techniques, everything from papier mâché to yarn to pearls and sequins to oil paint. The important thing is that it's fun and easy. I think it's important to try new materials, styles and techniques to find new ways to express oneself. The important thing is NOT to do it right, doing it good, being perfect or cutting straight. Especially not cutting straight. Around here we cut crooked cuts and tape it togehter. Totally okay - much more fun.

If you want to know anything more, please send an email to
rebecka (a) bataljonen (dot) nu