Kartor och böcker/Maps and books (scroll down for english)

På dagarna skriver jag uppsats. Det kommer jag att göra i ungefär två månader till. När man skriver uppsats så ska man hela tiden presentera vart man är i processen och redovisa hur det går för en. En liten sådan redovisning tänkte jag hålla här idag. Ett studiebesök i processen.

De två saker som är utgångspunkten i min process: kartor och böcker. Efter att ha köpt kartböcker på en loppis är jag ett med kartorna. De dyker upp över allt i mitt huvud.
Böcker är också viktiga. Inte bara för att jag läser mycket böcker på dagarna, utan för att jag vill göra grejer med dem. Klippa i, klistra i. Göra om, vända upp och ned, se vad det kan bli. Kartor, böcker, sax, klister, nålar, lite färg, lite tyg kanske och lite tid.

Projektredovisning ett: Jag arbetar på ett stort kollage på väggen ovanför min säng skapat av olika isärklippta kartor. Det är inte riktigt färdigt än men jag älskar det och kommer visa bilder så snart det är anständigt och redo att ta emot besökare.
Projektredovisning två: I veckan var jag på ett bibliotek jag inte varit på förut och de hade en vagn med utgallrade böcker till försäljning. Köpte en med ett fint omslag och i morse skar jag loss omslaget från själva bokinnehållet. Varför? Jo, för att jag kom över en instruktion till hur man kan klistra fast egna boksidor i gamla bokomslag.... Jag har lite foton som jag skulle vilja sätta in i ett album eller liknande men tycker att köpealbum = tråkiga.

Göra sjäv, däremot = guld. Återanvända gamla material? Nu snackar vi! Klister och saxar också? Skojar du? Jag har smält och blivit en liten blöt fläck på golvet. Återkommer när jag blivit människa igen.

I spend my days working on my BA thesis (Is that the right word? Maybe it's an essay?). It's what I'll be doing every day for the next two months. When we're writing a thesis/essay we do regular presentations of how our process is going, we have group meetings and read each others' drafts. Today I'm hosting a mid-process presentation just like that, but for you, presenting my current creative undertakings. 

The two starting points for these projects are maps and books. Since I bought old atlases (which is totally a word) at a flea market they keep appering in my head. Books are important too. Not just because I read a lot of them in my everyday work, but because I can make stuff from them. Cut 'em up and glue 'em together. Recreate, turn upside down, see what happens. Maps, books, scissors, glue, pins, paint, fabric and a bit of time.

Proejct one: I'm working on a big collage on the wall over my bed created by cut up maps. It's not finished yet but I'm already in love with it and will share pictures as soon as it's decent and ready to take visitors.

Project two: This week I went to an old library I've never been to before and the had a small cart with sorted out books for sale. I bought one with a cool cover and this morning I cut out the book-content-part from the cover. Why? Well, I found an instruction for how to glue your own pages into an old book cover... I have a couple of photos I'd like to put in some kind of album and think bought albums = boring. 

Doing it myself, on the other hand = gold. Reusign old materials? Now we're talking! Glue and scissors too? Are you kidding? I just melted and turned into a small wet spot on the ground. I'll get back to you when I've returned to human form.

No comments:

Post a Comment